Fasadetekking

Fasadetekking er en blikkenslagertjeneste vi tilbyr våre kunder. Vi er fleksible i forhold til hva slags materialer og hva slags metoder vi benytter for å tekke en fasade. Det som i all hovedsak bestemmer hvordan en fasade tekkes er avhenging av kundens ønsker, behov og budsjett.

Når det gjelder å løse oppgaven estetisk, funksjonelt og i henhold til budsjett og avtalt pris så er vi en sikker samarbeidspartner. Vi har nesten 80 års erfaring med fasadetekking og taktekking. I løpet av denne perioden har vi opparbeidet oss både spisskompetanse og bred erfaring. I løpet av denne perioden har vi også opparbeidet oss det som betyr mest for oss. Det å ha fornøyde kunder gjennom å levere solide fasader som tåler tidens tann.

Vi tilbyr å tekke fasader ved bruk av forskjellige tekkemetoder som panelkledning, kassettkledning og skivetekking. Vi tilbyr også å tekke tak ved å bruke eldre metoder som båndtekking. I forhold til materialvalg når det gjelder fasadetekking er vi fleksible. Materialer som kan benyttes er titansink og aluminium. Aluminium kan også leveres ubehandlet eller lakkert.

Vi leverer også forskjellige materialer i kobber og stål (rustfritt og syrefast stål).

Våre fasadetekkere har god kompetanse i bygningsfysikk så vi finner alltid de beste løsningene i forhold til ønsker, behov og budsjett.

Våre kunder befinner seg i all hovedsak i Oslo.

Kontakt Kaarud AS for mer informasjon om fasadetekking i Oslo.