Taksikring

Taksikring er regulert av lover og forskrifter og noe det ikke må tas lett på. Sikring av tak er nødvendig slik at feiere, bygningsarbeidere og andre som ferdes på taket ikke skader seg som følge av at slikt utstyr mangler. Det er også veldig viktig å sikre områder der folk ferdes på nedsiden av taket. Hvis et tak ikke er sikret i henhold til lover og regler kan konsekvensene for gårdeier være bøter eller fengsel.

I begrepet taksikring er også stigetrinn og snøsikring inkludert. Stigetrinn er en form for stige som gjør at feieren lett kan ferdes på taket på en trygg, sikker og effektiv måte.Her er det viktig med typegodkjent utstyr. Stigetrinn er et produkt vi leverer mye av til våre kunder. I tillegg til at vi prosjekterer og monterer stigetrinn som er effektive, monterer vi disse slik at de er visuelt estetiske å se på fra bakkenivå.

Snøsikring sørger for at snø og is ikke ramler ned på ting eller i hodene på de som befinner seg nedenfor. Vi prosjekter og monterer typegodkjent utstyr som passer til ditt behov. Snøsikring av tak er faktisk et spørsmål om liv og død, og det finnes dessverre eksempler på mennesker i Oslo som har blitt skadet for livet etter å ha fått istapper i hodet.

Eneboliger og leiegårder skal ifølge forskrifter i bygningsloven ha nødvendig taksikring. Det er gårdeiers ansvar å sørge for at slikt utstyr er på plass.

Dessverre er det slik at ved hver snøsmelting på våren er det mennesker som blir skadet i mer eller mindre grad. Selv om ikke menneskeliv går tapt kan store verdier forringes hvis store mengder snø og is ramler ned og ødelegger parkerte biler som befinner seg under et tak. Hvis dette skjer er det mest sannsynlig gårdeier som må ta regningen.

Snøfangere monteres på tak for å hindre at snø og is is ramler ned fra taket og lager farlige og uønskede situasjoner. En generell regel er at det skal monteres snøfangere der det er fare for at snø kan rase ned fra tak der allmennheten ferdes. Et eksempel på dette er for eksempel over fortau i bystrøk. Snøfangere sikrer at is og snø ikke raser ukontrollert over taket og skader mennesker og eiendom.

Snøfangere og annen taksikring skal være typegodkjent. Det er gårdeier, eller huseier som er ansvarlig for at huset er sikret på en forskriftsmessig måte.

Våre kunder befinner seg i all hovedsak i Oslo.

Kontakt Kaarud AS for mer informasjon om taksikring i Oslo.